INCOTERMS 2000

INCOTERMS 2000

V Paříži roku 1936 vydala Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek. Tato pravidla jsou známá pod zkratkou INCOTERMS (International commercial terms). Účelem vydání těchto doložek byla a i nyní u nejnovějšího vydání INCOTERMS je snaha o odstranění problémů, které by mohly vyplynout z rozdílných obchodních způsobů uplatňovaných v jednotlivých zemích. Od data svého prvního vydání byly doložky INCOTERMS několikrát inovovány tak, aby vždy aktuálně odpovídaly běžné praxi v mezinárodním obchodě.

Skupina E
doložka odebrání

 • EXWZe závodu (..ujednané místo)
  • Použití: jakýkoliv způsob dopravy
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (závod, sklad, továrna, atd.)

Skupina F
hlavní přepravné neplaceno

 • FCA Vyplaceně dopravci (..ujednané místo)
  • Použití: jakýkoliv způsob dopravy
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím.

 

 • FAS Vyplaceně k boku lodi (..ujednaný přístav nalodění)
  • Použití: pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.

 

 • FOBVyplaceně loď (..ujednaný přístav nalodění)
  • Použití: pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené kupujícím v ujednaném přístavu nalodění.

 

Skupina C
hlavní přepravné placeno

 • CFRNáklady a přepravné (..ujednaný přístav určení)
  • Použití: pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu
  • Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu určení.

 

 • CIFNáklady, pojištění a přepravné (..ujednaný přístav určení)
  • Použití: pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu
  • Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu určení. Prodávající musí zajistit dokument námořního pojištění. Pojistka musí krýt standardní rizika až do vylodění v přístavu určení.

 

 •  CPTPřeprava placena do (..ujednané místo určení)
  • Použití: jakýkoliv způsob dopravy
  • Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Náklady však hradí prodávající až do ujednaného místa

 

 • CIPPřeprava a pojištění placeny do (..ujednané místo určení)
  • Použití: jakýkoliv způsob dopravy
  • Riziko přechází (jako u CPT) okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Náklady však hradí prodávající až do ujednaného místa určení. Prodávající musí zajistit dokument pojištění. Pojistka musí krýt standardní rizika až na ujednané místo určení.

Skupina D
doložky dodání

 • DAFS dodáním na hranici (..ujednané místo)
  • Použití: jakýkoliv způsob dopravy
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení na hranici (clo neplaceno).

Pojištěni zajšfuje
prodávající

 

 • DESS dodáním z lodi (..ujednaný přístav určení)
  • Použití: pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu určení.

 

 • DEQS dodáním z nábřeží (..ujednaný přístav určení)
  • Použití: pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na nábřeží v přístavu určení (clo neplaceno)

 

 • DDUS dodáním clo neplaceno (..ujednané místo určení)
  • Použití: jakýkoliv způsob dopravy
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení (clo neplaceno).

 

 • DDPS dodáním clo placeno (..ujednané místo určení)
  • Použití: jakýkoliv způsob dopravy
  • Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení (clo zaplaceno).

Všem zájemcům o tuto problematiku doporučujeme obrátit se přímo na Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice, Seifertova 22, 130 00 Praha 3, tel./fax. 02/24096251 nebo na internetové stránky této organizace www.icc-cr.cz. Další možností, jak se o dodacích doložkách dozvědět více, je knižní vydání INCOTERMS 2000, které obsahuje úplné znění dodacích doložek.

 

Zpět na spediční služby … >